KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşteri memnuniyetini arttırmak.
 
Personel yetkinligini arttırmak.
 
Uluslar arası geçerliliği olan ekipman ve cihazlarla hizmet sunmak.
 
Kadifiye personel yetiştirmek ve üretim kapasitesini arttırmak.
 
Sektördeki her türlü gelişmeyi yakından takip etmek. Hizmet kalitesini arttıracak adımları hızlı bir şekilde atmak. Söktörde yenilikçi ve kaliteyi ön planda tutan çalışmalarımızla. Her zaman kaliteyi uygun fiyata tüketiciye ulaştırmak.
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
 
Olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. ÇEL-TEKS TEKSTİL ÜRT.PAZ.LTD.ŞTİ ’nin faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, "sağlığını koru, işini koru" sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.
Bu doğrultuda;
 
-  İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
 
-  İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
 
-  İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,
 
-  Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
 
-  İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de ÇEL-TEKS TEKSTİL ÜRT.PAZ.LTD.ŞTİ ’nin koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,
 
-  ÇEL-TEKS TEKSTİL ÜRT.PAZ.LTD.ŞTİ ‘nin  İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,
 
-  Endüstriyel dünyanın gelişimini gözönüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bügünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,
 
-  Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.